Jak jsou klienti spokojeni s životním pojištěním?

“S životním pojištěním je spokojeno téměř devět desetin lidí. Co plánují nespokojení?”

Dvě třetiny respondentů (65,6 %) mají sjednané životní pojištění. Třetina dotázaných (34,4 %) životní pojištění uzavřené nemá.

Penetrace životního pojištění - 1

Téměř devět desetin respondentů (86,6 %) je se svým životním pojištěním spokojených. Více než desetina dotázaných (13,4 %) spokojených není.

Spokojenost s životním pojištěním

Necelá polovina respondentů, kteří nejsou spokojeni se svým životním pojištěním neuvažuje o změně (46,4 %). Třetina nespokojených dotázaných o změně uvažuje (32 %) a pětina uvažuje o zrušení pojistky (21,6 %).

Plánovaná akce nespokojených s životním pojištěním


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.