Investice do podílových fondů: Kdo s finančním poradcem?

“Finanční poradce ke sjednání investic do podílových fondů využívají nejčetněji lidé s průměrným příjmem.”

Investice do podílových fondů - příjem respondentů

Respondenti s příjmem kolem průměrné mzdy četněji než ostatní využívají k investicím do podílových fondů služeb finančních poradců. Nejčetněji dotázaní s příjmem od 15 tis. Kč do 30 tis. Kč (48,1 %). Třetina respondentů s příjmem nad 45 tis. Kč uvádí, že investice do podílových fondů sjednala online (32,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.