Finanční poradci a pojištění domácnosti: Která pojišťovna vede?

“Pojištění domácnosti polovina lidí sjednala prostřednictvím finančního poradce. U které pojišťovny nejvíce?”

Pojišťovny a kanál uzavření pojištění domácnosti

Největší podíl sjednání pojištění domácnosti prostřednictvím finančních poradců má Česká podnikatelská pojišťovna (61,9 %) a prostřednictvím pobočkové sítě Generali Česká pojišťovna (41,5 %).

Ve srovnání jsou uvedeny pouze pojišťovny, u nichž je dostatečný počet respondentů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.