Finační rezervy? Lidé s životním pojištěním jsou na tom lépe

“Lidé s životním pojištěním mají větší rezervy než průměr populace.”

Téměř dvě pětiny (38,3 %) respondentů mají vytvořené finanční rezervy ve výši na uhrazení výdajů po dobu jednoho měsíce a další třetina (31,4 %) dotázaných má finanční rezrvy na jeden až tři měsíce.

spory domácností

Respondenti, kteří mají uzavřené životní pojištění, jsou na tom o něco lépe. Nejvýše 1 měsíc z finančních rezerv své výdaje dokáže hradit necelá třetina (28,2 %) z nich.

spory domácností a životní pojištění

Muži mají vytvořené vyšší rezervy než ženy. Zatímco z mužů s životním pojištěním maximálně jeden měsíc s finančními rezervami vystačí 20,3 %, žen s životním pojištěním téměř jedna třetina (33,7 %).

spory domácností a životní pojištění - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.