Domácnosti s nižšími příjmy neplánují pojištění domácnosti aktualizovat

“S rostoucím příjmem klesá podíl domácností, které neaktualizovaly pojištění domácnosti a ani to neplánují.”

Aktualizace pojištění domácnosti - příjem.png

Domácnosti s vyšším příjmem méně četně než domácnosti s nižším příjmem neaktualizovaly a ani neplánují aktualizovat pojištění domácnosti. Zatímco ani neplánují aktualizovat pojistku tři čtvrtiny (74,6 %) respondentů z domácností s příjmem do 15 tis. Kč, mezi respondenty z domácností s příjmem nad 45 tis. Kč je to necelá polovina (45,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.