Distribuce havarijního pojištění: Vyrovnaná pozice

“Způsob sjednání havarijního pojištění je mezi distribučními kanály vyrovnaný.”

Způsob uzavření havarijního pojištění

Třetina respondentů (36,1 %) sjednala havarijní pojištění online. Na pobočce (33,2 %) a přes finančního poradce (30,6 %) uzavřela smlouvu také třetina dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.