Daňové zvýhodnění životního pojištění… jak moc se využívá?

“Daňové zvýhodnění využívají dvě pětiny lidí s uzavřenou životní pojistkou.”

Využívání daňových úlev ŽP

Dvě pětiny respondentů (42,5 %), kteří mají sjednané životní pojištění, využívají možností odpočtů zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.