Dají se vlastníci svého bydlení přesvědčit k pojištění domácnosti?

“Lidé, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě či bytě, odmítají pojištění domácnosti obdobně často jako nájemníci.”

Více než třetina (37,2 %) respondentů se nenechá přesvědčit k uzavření pojištění domácnosti ničím. Třetina (32,9 %) dotázaných by pojištění domácnosti uzavřela, pokud by se zlepšila jejich finanční situace či pojištění zlevnilo.

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti

Respondenti bydlící ve vlastním rodinném domě (31,3 %) či bytě (34 %) nebo družstevním bytě (33,3 %) odmítají uzavření pojištění jen mírně méně četně než nájemníci (36,9 %). Respondenti bydlící ve vlastním rodinném domě, kteří nemají sjednané pojištění domácnosti, by o uzavření pojistky uvažovali, pokud by se zlepšila jejich finanční situace nebo pojištění zlevnilo (41 %).

Přesvědčení k uzavření domácnosti - právní titul užívání bytu

Jiná situace je u lidí, kteří zvažují pořízení nemovitosti. Respondenty, kteří zvažují pořízení vlastního bytu nebo rodinného domu, méně často (32,8 %) než ty, kteří pořízení vlastního bydlení nezvažují (40,5 %), nic k uzavření pojištění domácnosti nepřesvědčí.

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti - zvažování koupě nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.

Sdílet