Bohatí upravili pojištění nemovitosti. Chudí to neplánují

“Dvě pětiny domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně upravili pojištění nemovitosti dle tržní ceny.”

Úprava pojištění nemovitosti - příjem domácnosti

Dvě pětiny respondentů z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně upravily pojištění nemovitosti podle aktuální tržní hodnoty nemovitosti (39,5 %). Naopak tři čtvrtiny dotázaných z domácností s příjmy do 15 tis. Kč úpravu pojistky ani neplánují (76,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.