Aktualizace životního pojištění? Vedou finanční poradci

“Pro aktualizaci životního pojištění by nejvíce lidí volilo finanční poradce.”

Kanál aktualizace životního pojištění

Kdyby lidé aktualizovali své životní pojištění, nejvíce respondentů by volilo služeb finančních poradců (41,1 %). Třetina dotázaných by zamířila na pobočku (35,2 %) a čtvrtina by aktualizovala pojistku online (23,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.