Aktualizace pojištění nemovitosti: S poradcem, online, či na pobočce?

“Polovina lidí aktualizovala pojištění nemovitosti s finančním poradcem. Online zaostává…”

Kanál aktualizace pojištění nemovitosti

Polovina respondentů aktualizovala pojištění nemovitosti podle aktuální tržní hodnoty s finančním poradcem (50 %), čtvrtina na pobočce pojišťovny (25,9 %) a pětina online (19,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.