Aktualizace pojištění domácnosti: Podnikatelé porážejí zaměstnance

“Podnikatelé aktualizovali pojištění domácnosti četněji než zaměstnanci.”

Aktualizace pojištění domácnosti - aktivita

Respondenti z řad podnikatelů (36,8 %) významně četněji než zaměstnanci v soukromém (21,9 %) i státním (28,6 %) v posledních 3 letech aktualizovali pojištění domácnosti aktuálním cenám.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.