Životní pojištění online? Možné pro většinu lidí

“Životního pojištění jsou ochotny sjednat online tři pětiny lidí.”

Ochota sjednat ŽP online

Tři pětiny (62 %) respondentů by byly ochotny sjednat životní pojištění online. Pouze dvě pětiny (38 %) k online sjednání životní pojistky nic nepřesvědčí.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.