Ženy odmítají investice do bytu četněji než muži

“Do investičního bytu by neinvestovala třetina žen a čtvrtina mužů.”

Ochota investovat do nemovitostí - muži a ženy

Do investičního bytu za žádných okolností své peníze nevložila třetina žen (31,8 %) a čtvrtina mužů (25,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.