Ženy míří s pojištěním domácnosti k finančnímu poradci častěji

“Ženy by za finančním poradcem zamířily s výběrem a sjednáním pojištění domácnosti častěji než muži.”

Pohlaví a sjednání pojištění domácnosti

Ženy by pro pojištění domácnosti za finančím poradcem zamířily ve 30,1 % případů, zatímco muži ve 27,5 %. Muži dávají více než ženy přednost sjednání online (23,6 % vs. 20,1 %). Obě skupiny ale stále nejčastěji preferují návštěvu pobočky.


Výzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. až 13. 12. 2020.