Zájem o rentu mají především lidé očekávající dlouhý život

“Zájem o doživotní rentu obecně stoupá s očekávaným věkem dožití. Až na výjimky.”

Zájem o doživotní rentu - očekávaný věk dožití

Obecně zájem o doživotní rentu od pojišťovny stoupá s očekávaným věkem dožití dotázaných. Výjimku tvoří především respondenti, kteří uvedli, že očekávají věk dožití 100 a více let. Možnost renty by uvítala jen čtvrtina (23,9 %) a naopak o rentu nemá zájem třetina (35,8 %) z nich.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.