Videokonference u pojištění majetku mohou pomoci

“Lidé, kteří ochotni uzavřít pojištění nemovitosti online, by uvítali možnost uzavření prostřednictvím videohovoru častěji.”

Pojištění majetku - Ochota online sjednání

Respondenti, kteří vyjádřili ochotu uzavřít pojištění nemovitosti online, mají i vyšší ochotu sjednat finanční produkty prostřednictvím videohovoru (30,9 %17,9 %) než průměr všech dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.