Více než polovina kupujících využilo poradce nabídnutého makléřem

“Více než polovina kupujících, kterým realitní makléř nabídl finančního poradce, toho využila.”

Využití fiannčního poradce kupujícím

Více než polovina (56,4 %) kupujících, které realitní makléř prodávajícího propojil s finančním poradcem, služeb poradce využila.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.