Úvěr ze stavebního spoření? Pobočka stále vede…

“Úvěr ze stavebního spoření lidé nejčastěji sjednali na pobočce. Muži a ženy ale mají rozdílný přístup.”

Dvě pětiny respondentů si sjednaly úvěr ze stavebního spoření na pobočce (43 %) a třetina prostřednictvím finančního poradce (35,7 %). Online sjednání zvolila pětina dotázaných (21,3 %).

Úvěr ze stavebního spoření - způsob sjednání

Úvěry ze stavebního spoření online sjednali významně četněji muži (29,8 %) než ženy (9,5 %), zatímco finanční poradce využili četněji ženy (44 %) než muži (29,8 %).

Úvěr ze stavebního spoření - způsob sjednání - pohlaví

Podíl respondentů, kteří uzavřeli úvěr ze stavebního spoření online, klesá s věkem. Nejvyšší je u respondentů do 26 let (41,7 %). Naopak s věkem roste podíl dotázaných, kteří využili služeb finančních poradců. Nejvyšší je u dotázaných starších 55 let (47,6 %).

Úvěr ze stavebního spoření - způsob sjednání - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet