Úrazové pojištění s finančním poradcem? Lidé s vyšším vzděláním

“Úrazové pojištění si sjednávají s finančním poradcem nejčetněji vyučení s maturitou a vysokoškoláci.”

Způsob sjednání úrazového pojištění dle vzdělání

Služeb finančního poradce při sjednání úrazového pojištění využili nejčetněji vyučení respondenti s maturitou (61,8 %) a dotázaní s vysokoškolským vzděláním (59 %). Naopak respondenti se základním vzděláním uvádějí mezi vzdělanostními skupinami nejvyšší podíl sjednání pojistky online (33,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.