Tři a více životních pojistek? Vedou nejbohatší

“Lidé s příjmy nad 45 tis. Kč mají častěji než ostatní uzavřeno 3 a více životních pojištění.”

Životní pojištění a příjem

Lidé s vyšším příjmem mají uzavřené životní pojištění častěji a častěji uzavírají i více životních pojistek. K mírnému obratu v trendu dochází u lidí s příjmem nad 45 tis. Kč.

Nejčastěji nemají uzavřenou žádnou životní pojistku respondenti s příjmem do 15 tis. Kč (45,2 %). Tři a více pojistek mají nejčastěji uzavřeno lidé s příjmem nad 45 tis. Kč (5,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.