Třetina lidí bez životní pojistky o jejím sjednání uvažuje

“Třetina dotázaných, kteří nemají životní pojištění, o jeho uzavření uvažuje. Proč ne ostatní?”

Proč neuvažují o ŽP

Pětina respondentů nevěří pojišťovnám (22 %) a pro pětinu je životní pojištění příliš drahé (21,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.