štítek: srozumitelnost

Čí klienti rozumí sublimitům u majetkového pojištění

“Klientům poradců s delší praxí jsou sublimity srozumitelné méně četně než klietnům poradců s kratší praxí. Komu ještě?” Sublimity u majetkového pojištění jsou srozumitelné četněji...

Jsou sublimity majetkového pojištění srozumitelné?

“Sublimity u majetkového pojištění jsou srozumitelné čtyřem pětinám klientů.” Sublimity u majetkového pojištění jsou podle zkušeností dotázaných finančních poradců převážně srozumitelné třem čtvrtinám (75,2 %)...
db

Nejvýznamnější při online sjednání? Srozumitelnost

"Nejvýznamnějším faktorem při online sjednání finančních produktů je srozumitelnost a jednoduchost." Nejvýše z faktorů pro online distribuce finančních produktů respondenti hodnotili “srozumitelnost a jednoduchost” (3,76)...