Jsou sublimity majetkového pojištění srozumitelné?

“Sublimity u majetkového pojištění jsou srozumitelné čtyřem pětinám klientů.”

Sublimity majetkového pojištění

Sublimity u majetkového pojištění jsou podle zkušeností dotázaných finančních poradců převážně srozumitelné třem čtvrtinám (75,2 %) klientů a vždy srozumitelné dvacetině klientů (5,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet