Čí klienti rozumí sublimitům u majetkového pojištění

“Klientům poradců s delší praxí jsou sublimity srozumitelné méně četně než klietnům poradců s kratší praxí. Komu ještě?”

Sublimity u majetkového pojištění jsou srozumitelné četněji klietnům poradců s praxí do 10 let (8,8 %, resp. 85,3 %) než klientům poradců s praxí 10 a více let (5,4 %, resp. 70,1 %).

Sublimity majetkového pojištění - praxe

Sublimity u majetkového pojištění jsou vždy srozumitelné nejčetněji klietnům poradců s provizním obratem do 500 tis. Kč (11,5 %).

Sublimity majetkového pojištění - obrat

Sublimity u majetkového pojištění nejsou srozumitelné četněji klietnům poradců na manažerských (22,2 %, resp. 2,2 %) než na poradenských (14,3 %) pozicích.

Sublimity majetkového pojištění - pozice


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.