Nejvýznamnější při online sjednání? Srozumitelnost

“Nejvýznamnějším faktorem při online sjednání finančních produktů je srozumitelnost a jednoduchost.”

Nejvýše z faktorů pro online distribuce finančních produktů respondenti hodnotili “srozumitelnost a jednoduchost” (3,76) procesu sjednání. Naopak nejméně významným faktorem je absence nutnosti kontaktu s pracovníkem finanční instituce (2,70).

Významnost faktorů pro online sjednání

Srozumitelnost a jednoduchost jako nezbytnou vlastnost online sjednání finančních produktů hodnotí mnohem častěji ženy (52,7 %) než muži (42,7 %).

Srozumitelnost a jednoduchost - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.