štítek: mystery shopping

Mystery shopping: Poradci ignorují záznam z jednání

“Poradci zcela ignorují záznam z jednání. Klient ho neobdržel ani na jedné schůzce.” Ani na jedné z 10 schůzek klient neobdržel záznam z jednání. 8 z...

Mystery shopping: Klient by finanční poradce nedoporučil

“Celkový dojem ze schůzek byl spíše špatný a klient by následně poradce nedoporučil”   Klient by svým známým nedoporučil 7 z 10 poradců. Byla použita metoda Net...

Poradci nabízejí měsíční pojistné ve výši přesahující 35 % disponibilních prostředků klienta bez ohledu na...

“Až 70 % finančních poradců se nezabývá celkovou finanční situací klienta a dochází tak k přemrštěným nabídkám” Po odečtení všech nákladů zbyde klientovi 5 000...

Mystery shopping: Nabízené pojistné částky se liší o miliony korun

“V rámci mystery shoppingu EMA zjistila, že u stejného klienta se nabízená pojistná částka pro případ smrti lišila o miliony korun.” * Mystery shopping EMA...

Mystery shopping: Nabízené pojistné částky se liší o miliony

“V rámci mystery shoppingu EMA zjistila, že u stejného klienta se nabízená pojistná částka pro případ smrti lišila o miliony korun.” * Mystery shopping EMA...