Mystery shopping: Poradci ignorují záznam z jednání

“Poradci zcela ignorují záznam z jednání. Klient ho neobdržel ani na jedné schůzce.”

Ani na jedné z 10 schůzek klient neobdržel záznam z jednání.

8 z 10 poradců předložilo během schůzky klientovi souhlas se zpracováním osobních údajů.


* Výzkum proběhl metodou mystery shopping na vzorku 10 poradců. Sběr dat proběhl v období 14. 8. – 10. 9. 2019 v Praze. Oslovení poradci byli z firem FINFOCUS, s.r.o., BONITES group s.r.o., OK POINT, Partners, Fincentrum, Synergy – FG, s.r.o., INSIA, Česká pojišťovna.