Mystery shopping: Nabízené pojistné částky se liší o miliony korun

“V rámci mystery shoppingu EMA zjistila, že u stejného klienta se nabízená pojistná částka pro případ smrti lišila o miliony korun.”


* Mystery shopping EMA proběhl mezi 14. 8. – 10. 9. 2019 v Praze. Byl prováděn klientkou ve věku 31 let, vdanou, s jedním dítětem, s příjmem domácnosti 60 000 Kč čistého. Cílem byly MLM i poolové společnosti a pojišťovna.