štítek: finanční plánování

Poradci vs. manažeři: Jaké online nástroje chybí?

"Finanční poradci na poradenských pozicích mají odlišný názor než manažeři, jakých online nástrojů se nedostává." Respondentům působícím na poradenských pozicích četněji než manažerům chybí online...

Jakým poradcům chybí které online nástroje?

“Poradcům z poolů chybí online tvorba plánu, poradcům ze strukturálních firem online hypotéky.” Respondenti s praxí delší než 10 let četněji než dotázaní s praxí...

Poradcům chybí online nástroje na tvorbu finančních plánů

"Online technologie jsou stále nedostatkovým zbožím. Finančním poradcům chybí nejvíce ty na tvorbu finančních plánů." Čtvrtině respondentů (26,3 %) nejvíce chybí online nástroje na tvorbu...