Jakým poradcům chybí které online nástroje?

“Poradcům z poolů chybí online tvorba plánu, poradcům ze strukturálních firem online hypotéky.”

Respondenti s praxí delší než 10 let četněji než dotázaní s praxí od 3 do 10 let uváděli, že jim chybí online nástroje v oblasti investic (14 % vs. 6,1 %) a neživotního pojištění (7 % vs. 0 %). Naopak dotázaným s praxí od 3 do 10 let četněji chybí online nástroje v oblasti spotřebitelských úvěrů (12,1 % vs. 0 %).

Chybějící online nástroje - praxe

Respondentům s obratem do 500 tis. Kč (36,4 %) a od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (33,3 %) chybí především online nástroje na tvorbu finančního plánu. Naopak jim nechybí online nástroje pro neživotní pojištění, kterých se nedostává dotázaným s obratem od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč (8,8 %) a nad 3 mil. Kč (7,7 %).

Chybějící online nástroje - obrat

Respondentům působícím pod broker pooly nejvíce chybí především online nástroje na tvorbu finančního plánu (33,3 %) a na životní pojištění (28,6 %), naopak dotázaným ze strukturálních firem online hypoteční úvěry (24,3 %).

Chybějící online nástroje - společnost


Výzkum proběhl na vzorku 99 respondentech. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2021.