Poradci vs. manažeři: Jaké online nástroje chybí?

“Finanční poradci na poradenských pozicích mají odlišný názor než manažeři, jakých online nástrojů se nedostává.”

Kde chybí online nástroje - poradci vs. manažeři

Respondentům působícím na poradenských pozicích četněji než manažerům chybí online nástroje na tvorbu finančního plánu (30,4 % vs. 22,6 %), na životní pojištění (26,1 % vs. 17 %) a na hypoteční úvěry (19,6 % vs. 9,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 99 respondentech. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2021.