Poradcům chybí online nástroje na tvorbu finančních plánů

“Online technologie jsou stále nedostatkovým zbožím. Finančním poradcům chybí nejvíce ty na tvorbu finančních plánů.”

Kde chybí online nástroje

Čtvrtině respondentů (26,3 %) nejvíce chybí online nástroje na tvorbu finančního plánu a pětině (21,2 %) na zprostředkování životního pojištění.

Finanční poradci mohli zvolit jednu odpověď z nabízených možností a volbu “Jiná oblast”.


Výzkum proběhl na vzorku 99 respondentech. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2021.