Sjednání stavebního spoření: Online prohrává

“Polovina respondentů si stavební spoření sjednala na pobočce.”

Způsob sjednání stavebního spoření

Polovina respondentů si sjednala stavební spoření na pobočce (49,6 %) a třetina prostřednictvím finančního poradce (32,3 %). Jen pětina (18,1 %) online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.