S věkem přibývá životních pojistek

„Starší klienti mají častěji uzavřené životní pojištění. Zkušeností s výplatou pojistného plnění ale více nemají.“

Podíl uzavření životního pojištění roste s věkem. Zatímco mezi mladými do 26 let má životní pojistku sjednanou 45,7 % respondentů, u lidí nad 55 lety věku je jejich podíl 82,4 %.

Graf 1: Podíl lidí s uzavřeným životním pojištěním

Životní pojištění - penetrace podle věku

Přestože ve vyšším věku má větší podíl lidí životní pojištění uzavřené, zkušeností s výplatou pojistného plnění od pojišťovny mají nejčastěji lidé ve věku 41 až 54 let (47 %). Nejstarší klienti svými zkušenostmi zaostávají (32,1 %).

Graf 2: Podíl lidí se zkušenostmi s výplatou pojistného plnění mezi pojištěnými

Životní pojištění - zkušenosti s výplatou pojistného plnění

Po zkušenosti s výplatou pojistného plnění by respondenti v převážné většině uzavřeli životní pojištění znovu, a to nejčastěji u stejné pojišťovny. Nejvěrnější své pojišťovně jsou lidé starší 55 let (77,8 %) a mladší 26 let (68,4 %).

Graf 3: Lidé se zkušeností s výplatou pojistného plnění

Životní pojištění - opětovné uzavření


Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.