Realitního makléře při prodeji využívají nejvíce vyučení

“Služeb realitních makléřů při prodeji nemovitosti v posledních 5 letech nejčetněji využili vyučení respondenti.”

Využití realitního makléře při prodeji nemovitosti - vzdělání

Služeb realitních makléřů při prodeji nemovitosti využili vyučení bez maturity (74,2 %) a vyučení s maturitou (71,8 %) významně četněji než ostatní respondenti.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.