Propojil realitní makléř kupujícího s poradcem?

“Tři pětiny kupujících realitní makléř prodávajícího spojil s finančním poradcem.”

Nabídnutý finanční poradce kupujícímu realitním makléřem prodávajícího

Tři pětiny (57,3 %) kupujících respondentů uvedlo, že je realitní makléř prodávajícího propojil na finančního poradce.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.

Sdílet