Proč lidé nesjednají životní pojištění online?

“Životní a úrazové pojištění online není příliš často sjednáváno. Důvodů je přitom hned několik.”

Obecně respondenti průzkumu uváděli jako nejčastější důvod nesjednání finančních produktů online potřebu rady (53,9 %). Významným faktorem je také obava o bezpečnost online sjednání (26,2 %).

Důvod nesjednání produktů online

Oproti průměru všech respondentů dotázaní, kteří si již sjednali životní či úrazové pojištění online, uvádějí jako hlavní důvod neuzavření finančních produktů online neexistenci možnosti online sjednání (9,4 %, resp. 7,9 %) méně často.

Důvod nesjednání online a uzavření životní a úrazové pojištění

Naopak respondenti, kteří jsou ochotni uzavřít životní či úrazové pojištění online, mnohem častěji narážejí na nemožnost online sjednání finančních produktů (24,7 %, resp. 22,7 %) než průměr všech dotázaných. Na druhé straně se mnohem méně často obávají o bezpečnost online sjednání (13 %, resp. 15,5 %).

Důvod nesjednání online a ochota uzavřít životní a úrazové pojištění


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.