“Přesvědčte mě, a uzavřu pojištění domácnosti u vás”

“Většina nepojištěných klientů nemá vyhraněnou preferenci, u které pojišťovny by si sjednali pojištění domácnosti.”

Respondenti bez uzavřeného pojištění domácnosti nemají z 53,7 % vyhraněnou preferenci, u které pojišťovny by pojistku uzavřeli, kdyby byli ke sjednání pojištění přesvědčeni. Mezi lidmi s vyhraněnou preferencí vede Česká pojišťovna (15,8 %).

preference pojišťovny u nepojištěných


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.