Přes 70 % nepojištěných mladých lidí očekává měsíční platbu nižší než 500 Kč

“30 % lidí, kteří životní pojištění dosud nemá, o sjednání pojistky uvažuje. Očekávají však měsíční platbu do 500 Kč. Zejména respondenti do 35 let.”

Pouze necelých 40 % lidí do 35 let má sjednáno životní pojištění. Z těch, kteří pojistku nemají, 35,6 % tvrdí, že je pro ně moc drahá. Dalších 17,5 % nevěří, že jim pojišťovna v případě potřeby cokoliv vyplatí. Stále existují klienti (9,9 %), kteří si pojistku nehodlají sjednat s poukazem na to, že se jim nic nestane. K čemu je životní pojištění dobré, netuší 7,3 %. Pozitivní zprávou pro pojišťovny i poradce ale je, že celých 29,7 % respondentů bez životního pojištění o sjednání pojištění vážně uvažuje.

 

 

Většina nepojištěných klientů by zamířila přímo do pojišťovny. Celých 42,4 % respondentů upřednostňuje instituci oproti poradcům a internetu. Za finančním poradcem by se vydalo 16,7 %, zatímco online uzavření by vyhledalo 24,7 %.

Z klientů, kteří jsou nepojištění, necelý 1 milion o sjednání pojistky dle výzkumu EMA uvažuje. To představuje obrovský obchodní potenciál pro všechny distribuční kanály. Při bližším zkoumání však EMA narazila na  překvapivý fenomén. Ochota platit měsíční pojistku končí na pětistovce. Zejména pak u lidí do 35 let.

 

Respondenti bez pojistky nejčastěji volili měsíční platbu do 300 Kč. Druhá nejfrekventovanější odpověď byla 300 – 499 Kč. Průměrná pojistka sjednávaná poradci přesahuje 1000 Kč měsíčně. Tuto hladinu si však zvolila výrazná menšina. Pouze 30 % respondentů do 30 let a 21 % do 35 let odhaduje platbu vyšší než 1000 Kč.

 

 

Nepojištění klienti v produktivním věku sice představují významný obchodní potenciál, jejich představa o ceně pojištění se však diametrálně liší od současné nabídky na trhu.


* Výzkum EMA data byl proveden 15. – 20. 6. 2019 na vzorku 1035 lidí ve věku od 21 do 61 let v souladu se socio-demografickým rozložením ČR dle ČSÚ.

Sdílet