Pražští klienti preferují uzavření životního pojištění na pobočce

„Zájemci o životní pojištění v Praze preferují více než průměrná populace uzavření životního pojištění ve finanční instituci.“

životní pojištění v Praze

Zatímco v populaci celé České republiky by preferovalo uzavření životního pojištění na pobočce finanční instituce 51,4 % respondentů, v Praze pobočku upřednostňuje 56,4 % dotázaných. Naopak v Praze lidé méně preferují finanční poradce (16,0 % vs. 19,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019.