Pojišťovnám nevěří nejčastěji muži, podnikatelé a vysokopříjmoví

“Pojištění domácnosti nemají z důvodu nedůvěry v pojišťovny uzavřené nejčastěji muži, podnikatelé a domácnosti s vysokými příjmy.”

Ženy (37,1 %) častěji než muži (32,2 %) uvažují o sjednání pojištění domácnosti. Z ostatních důvodů, proč nemají pojistku sjednanou, vede u žen cena pojištění (19,9 %), u mužů nedůvěra v pojišťovny (20,7 %).

Důvod neuzavření pojištění domácnosti - pohlaví

Zaměstnanci ve státním (38,9 %) i soukromém (38,2 %) sektoru mnohem častěji než podnikatelé (28,6 %) uvažují o uzavření pojištění domácnosti. Podnikatelé naopak nejčetněji nevěří pojišťovnám (28,6 %).

Důvod neuzavření pojištění domácnosti - aktivita

Čtvrtina respondentů z domácností s čistým příjmem 45 tis. Kč a více nevěří pojišťovnám (24,4 %), proto nemají sjednané pojištění domácnosti.

Důvod neuzavření pojištění domácnosti - příjem domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.