Pojištění nemovitosti: S příjmem domácnosti klesá podpojištěnost

“S příjmem domácnosti stoupá podíl lidí s odpovídajícím pojištěním nemovitosti.”

Pojištění nemovitosti a příjem domácnosti

Podíl respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že je jejich pojištění nemovitosti odpovídající současným podmínkám, stoupá s příjmem domácnosti. Nejvyšší je domácností s příjmem nad 45 tis. Kč (51,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.