Pojištění domácnosti: Vede stále Česká pojišťovna?

“Pojištění domácnosti mají lidé v ČR uzavřeno stále nejčastěji u České pojišťovny. Stíhají ji Kooperativa pojišťovna a ČSOB Pojišťovna.”

Pětina respondentů (20,5 %) s uzavřeným pojištěním domácnosti neví, u jaké pojišťovny má pojistku uzavřenou. Mezi pojišťovnami vede Česká pojišťovna (24,2 %), Kooperativa pojišťovna (13,9 %) a ČSOB Pojišťovna (11,9 %).

U jaké pojišťovny máte pojištění domácnosti


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.