Pojištění domácnosti: Nejspokojenější jsou klienti ČPP

“Nejčetněji jsou s pojištěním domácnosti spokojeni klienti České podnikatelské pojišťovny.”

Spokojenost s pojištěním domácnosti - pojišťovna

S pojištěním domácnosti jsou nejčetněji spokojeni klienti České podnikatelské pojišťovny (97,3 %), Komerční pojišťovny (95,8 %) a Allianz pojišťovny (94,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.

Sdílet