Pojištění domácnosti: Muži a ženy se v názoru liší

“Ženy k uzavření pojištění domácnosti přesvědčí zlevnění pojištění či růst příjmů, muže nic.”

Přesvědčení k uzavření pojištění domácnosti - muži a ženy

Ženy (38,9 %), které nemají uzavřené pojištění domácnosti, výrazně častěji než muži (26,9 %) uvádějí, že je k uzavření pojištění přesvědčí zlevnění pojištění či růst příjmů. Muži (41,4 %) jsou častěji než ženy (33 %) neoblomní a nic je k uzavření pojištění nepřesvědčí.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.