Pojištění domácnosti: Mladší dají více na známé než na odborníka

“Při sjednání pojištění domácnosti si mladší zájemci nechají poradit spíše od příbuzných a známých než od finančního poradce.”

Rozhodování při uzavření pojištění domácnosti

Na příbuzných doporučení známých dá při výběru pojištění domácnosti 22,1 % respondentů ve věku do 26 let. I ve věku od 26 do 40 let je podíl dotázaných, kteří věří spíše příbuzným a známým (13,1 %) vyšší než těch, kteří si nechají poradit od finančního poradce (9,4 %).

Respondentů jsme se ptali: “Pokud byste se rozhodl/a v budoucnu pojištění domácnosti uzavřít/změnit, co by bylo rozhodujícím faktorem pro výběr pojištění?”


Výzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. až 13. 12. 2020.