Podnikatelé spoří více než zaměstnanci

“Podnikatelé spoří více než zaměstnanci. I mezi zaměstnanci jsou ale rozdíly.”

Obecně je míra úspor v Česku poměrně nízká. Více než třetina respondentů (36,6 %) ze svého měsíčního příjmu neuspoří nic a třetina (34,5 %) do 10 %.

Spoření domácností

Respondenti s vyšším čistým příjmem domácnosti uspoří více než dotázaní s nižšími příjmy domácnosti. Pětina respondentů s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč měsíčně (20,5 %) uspoří více než 20 % příjmu.

Spoření - příjem

Značné rozdíly mezi dotázanými jsou podle zdroje příjmu. Téměř čtvrtina respondentů z řad podnikatelů (23,4 %) uspoří ze svého čistého příjmu více než 20 % a nic nenaspoří jen čtvrtina (24,5 %) z nich. Průzkum navíc ukazuje, že zaměstnanci v soukromém sektoru jsou spořivější než zaměstnanci ve státním sektoru.

Spoření - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.