Podle koho mohou za růst cen nemovitostí spekulanti?

“Spekulantům přičítají růst cen nemovitostí především lidé z Prahy. A kdo ještě?”

Ženy (34,2 %) významně četněji než muži (22,4 %) považují za hlavní příčinu současného růstu cen nemovitostí obavy z inflace. Muži (22 %) naopak významně četněji než ženy (12,7 %) za důvod považují spekulanty skupující nemovitosti.

Proč rostou ceny nemovitostí - pohlaví

Čtvrtina dotázaných ve věku nad 41 let považuje za hlavní příčinu růstu cen realit spekulanty (25 %26,3 %). Podíl respondentů, kteří jsou přesvědčení, že za současným růstem cen nemovitostí je skutečnost, že ceny nemovitosít vždy rostou, klesá s věkem. Nejvyšší je u mladých do 26 let (34,7 %). S věkem také klesá podíl dotázaných, kteří jsou přesvědčeni, že za současným růstem je panika lidí, že pokud nekoupí dnes, tak již nikdy. Nejvyšší je opět u respondentů do 26 let (15 %).

Proč rostou ceny nemovitostí - věk

Za současným růstem cen nemovitostí stojí spekulanti nejčetněji podle názorů respondentů z Prahy (28,7 %). Obavy z inflace jsou četněji než u ostatních příčinou růstu cen nemovitostí u dotázaných z obcí o velikosti do 1 000 obyvatel (39,8 %).

Proč rostou ceny nemovitostí - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.