štítek: vnímání spotřebitelů

Podle koho mohou za růst cen nemovitostí spekulanti?

“Spekulantům přičítají růst cen nemovitostí především lidé z Prahy. A kdo ještě?” Ženy (34,2 %) významně četněji než muži (22,4 %) považují za hlavní příčinu...

Proč rostou ceny nemovitostí?

“Lidé považují za hlavní důvody růstu cen nemovitostí inflaci a to, že ceny nemovitostí vždycky rostou.” Více než čtvrtina respondentů (28,4 %) vnímá jako hlavní...
db

Střadatelé se méně obávají životních rizik

"Životní rizika hodnotí jako mnohem méně významná lidé, kteří spoří nejvíce." Životní rizika vnímají jako nejméně závažná respondenti, kteří uspoří více než 20 % z...